Sertifikati

Neimar projekt d.o.o. je u svom poslovanju opredeljen za ispunjenje zadovoljstva korisnika i unapređenje efikasnosti sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda:

 • ISO 9001:2015 - Sistem menadžmenta kvalitetom
 • ISO 14001:2015 - Sistem menadžmenta životne sredine
 • OHSAS 18001:2008 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
 • ISO/IEC 27001:2014 - Sistem menadžmenta bezbednošću informacija
 • EN ISO 50001/2012 - Sistem menadžmenta energije

Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom

Neimar projekt je  uspostavio i sertifikovao sistem menadžmenta kvalitetom koji je usklađen sa zahtevima standarda ISO 9001.

Naš cilj je:

 • Obezbeđenje kvaliteta naših usluga i proizvoda
 • Obezbeđenje stalnog poboljšavanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom
 • Visok nivo profesionalnih odnosa u poslovanju
 • Potpuna kompetentnost zaposlenih za procese u kojima učestvuju, uz stalno usavršavanje njihovih znanja i veština sistemskim obukama
 • Dosledna primena zakonske regulative u svom poslovanju, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine 

Pri realizaciji svojih poslovnih aktivnosti, Neimar projekt d.o.o. je implementirao i primenjuje međunarodno priznat sistem upravljanja  životnom sredinom ISO 14001. U nastojanju da eliminiše negativan uticaj svog poslovanja na životnu sredinu, Neimar projekt svoje napore usmerava na:

 • Identifikaciju svih aspekata životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu
 • Usklađivanje aktivnosti sa važećim zakonima i propisima o zaštiti životne sredine
 • Upravljanje otpadom kroz pravilno prikupljanje, skladištenje i tretman svih vrsta otpada
 • Sprovođenje obuka i podsticanje zaposlenih da deluju preventivno i da neprekidno rade na poboljšanju zaštite životne sredine
 • Štednju energije i resursa i smanjenje upotrebe štetnih materija.

OHSAS 18001 Bezbednost i zdravlje na radu

Neimar projekt d.o.o. obezbeđuje bezbedna radna mesta za svoje zaposlene i dosledno primenjuje program zaštite zdravlja i bezbednosti na radu težeći stalnom poboljšanju OHSAS učinka.

Svoje poslovanje Neimar projekt usaglašava sa zahtevima važećih zakona i propisa koji se odnose na delatnost kompanije, zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu.

U cilju ostvarenja stalnog usavršavanja i razvoja poslovanja, svi zaposleni daju lični doprinos sprovođenju ove politike kroz nastojanje da svaki posao obave kvalitetno i u roku.

 

ISO/IEC 27001:2013 Sistem menadžmenta bezbednosti informacija

Sistem bezbednosti informacija ima za cilj da osigura kontinuitet poslovanja organizacije „ NEIMAR PROJEKT “ DOO i da sprečavanjem bezbedonosnih incidenata i smanjenjem njihovih potencijalnih uticaja, spreči ili umanji poslovnu štetu.

 

EN ISO 50001:2012 Sistem menadzmenta energijom

Sistem menadžmenta energijom ima za cilj da osigura smanjenje utrošaka energijom i primenu energetski efikasnijih proizvoda.