Sertifikati

Neimar projekt d.o.o. je u svom poslovanju opredeljen za ispunjenje zadovoljstva korisnika i unapređenje efikasnosti sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda:

 • ISO 9001:2008 - Sistem menadžmenta kvalitetom
 • ISO 14001:2005 - Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
 • OHSAS 18001:2008 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
 • Excellent Small & Medium Enterprises

Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat
Sertifikat

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom

Neimar projekt je  uspostavio i sertifikovao sistem menadžmenta kvalitetom koji je usklađen sa zahtevima standarda ISO 9001.

Naš cilj je:

 • Obezbeđenje kvaliteta naših usluga i proizvoda
 • Obezbeđenje stalnog poboljšavanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom
 • Visok nivo profesionalnih odnosa u poslovanju
 • Potpuna kompetentnost zaposlenih za procese u kojima učestvuju, uz stalno usavršavanje njihovih znanja i veština sistemskim obukama
 • Dosledna primena zakonske regulative u svom poslovanju, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine 

Pri realizaciji svojih poslovnih aktivnosti, Neimar projekt d.o.o. je implementirao i primenjuje međunarodno priznat sistem upravljanja  životnom sredinom ISO 14001. U nastojanju da eliminiše negativan uticaj svog poslovanja na životnu sredinu, Neimar projekt svoje napore usmerava na:

 • Identifikaciju svih aspekata životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu
 • Usklađivanje aktivnosti sa važećim zakonima i propisima o zaštiti životne sredine
 • Upravljanje otpadom kroz pravilno prikupljanje, skladištenje i tretman svih vrsta otpada
 • Sprovođenje obuka i podsticanje zaposlenih da deluju preventivno i da neprekidno rade na poboljšanju zaštite životne sredine
 • Štednju energije i resursa i smanjenje upotrebe štetnih materija.

OHSAS 18001 Bezbednost i zdravlje na radu

Neimar projekt d.o.o. obezbeđuje bezbedna radna mesta za svoje zaposlene i dosledno primenjuje program zaštite zdravlja i bezbednosti na radu težeći stalnom poboljšanju OHSAS učinka.

Svoje poslovanje Neimar projekt usaglašava sa zahtevima važećih zakona i propisa koji se odnose na delatnost kompanije, zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu.

U cilju ostvarenja stalnog usavršavanja i razvoja poslovanja, svi zaposleni daju lični doprinos sprovođenju ove politike kroz nastojanje da svaki posao obave kvalitetno i u roku.

Excellent Small & Medium Enterprises

​POTVRDA KVALITETA - SERTIFIKAT EXCELLENT SME SERBIA - Kompanija Neimar projekt postala je nosilac sertifikata "Excellent Small & Medium Enterprises - Excellent SME Serbia", koji izdaje Privredna komora Srbije u saradnji sa bonitetnom kućom Coface. Osnovna svrha sertifikata je promocija uspešnih malih i srednjih preduzeća, sigurno i bezbedno poslovanje na osnovu finansijske analize poslovanja, ocene platnog prometa i rizika poslovanja. Punovažnost sertifikata se zasniva na stalnom monitoringu bonitetne kuće Coface Srbija.

Ovim sertifikatom kompanija Neimar projekt je svrstana u grupu uspešnih i pouzdanih preduzeća.